Επαληθευμένος ιδιοκτήτης
Απευθείας κρατήσεις με τους ιδιοκτητες
Προβολή με την άδεια του ιδιοκτήτη

Orfanos Nikos (Garden Store)

Agriculturist Shop Garden Tools

Orfanos Nikos, Skopelos - Stafylos, 37003

For those who own property in Skopelos or intend to acquire in the future, we have everything for the garden, study - construction - maintenance - supplies.

Θα μας βρείτε στο 2ο χλμ Σκοπέλου Σταφύλου (πριν το Μάρκετ Κρητικός)


Ορφανός Νίκος Τεχν. Γεωπόνος

Η  επικοινωνία με το Skopelosweb.gr είναι διαθέσιμη μονο για γενικές πληροφορίες. Για κρατήσεις, ερωτήσεις διαθεσιμότητας ή άλλες υπηρεσίες σας παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων τα τηλέφωνα των οποίων βρίσκονται λίγο πιο πάνω.

  • Skopelos island Greece Skopelosweb.gr Facebook
  • Skopelosweb.gr Instagram

© https://skopelosweb.gr/ ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑ | Τοπική ιστοσελίδα 1999 - 2020. All rights reserved.